"Regus Cup" Taizhou City's 30th Bridge Grade Competition
Source: | Author:proa20e56 | Published time: 2018-04-25 | 1135 Views | Share:
"Regus Cup" Taizhou City's 30th Bridge Grade Competition

Match time 2018-04-28 to 2018-04-30
Location Four Points by Sheraton Yuhuan City (No.333, Chengzhong Road, Yucheng Street, Yuhuan City)
Hosted by Zhejiang Taizhou Bridge Association, Yuhuan City Sports Association
Organizer Yuhuan City Sports Federation Bridge Branch Zhejiang Ruige Copper Co., Ltd.
Arbitration Yuan Maorong, Weng Yuting, Jiang Lianqing, Lian Ruojun, You Jianyong
Registration deadline 2018-04-20
Contact information 
Yellow chrysanthemum 13906544206