The Third "Long Run · Ideal Cup" Bridge Classic in Yunnan Province in 2018
Source: | Author:proa20e56 | Published time: 2018-04-25 | 1540 Views | Share:
The Third "Long Run · Ideal Cup" Bridge Classic in Yunnan Province in 2018

Competition time 2018-04-28 to 2018-05-01
Location Kunming City, Yunnan Province, Xishan District, Tuanjie Town, Yunnan Long Run Longtan Leisure Park
Organizer Yunnan Bridge Association, Yunnan Longrun Group, Yunnan Ideal Technology Group
Undertaker Yunling Bridge Club
Referee Wang Qiang, Wang Lin
Arbitration Li Fangming, Li Dinghua, Cai Youyun
Registration deadline 2018-04-18
Contact information 
Wang Qiang Telephone: 15368866630
Co-organizer: Yunnan Longrun Dalongtan Leisure Park