31st "Wujian Decoration Cup" Bridge Team Competition in Wuhan
Source: | Author:proa20e56 | Published time: 2018-04-23 | 1623 Views | Share:
31st "Wujian Decoration Cup" Bridge Team Competition in Wuhan

Match time 2018-04-28 to 2018-04-30
Location Wuhan Xinhua Road Bridge Activity Center
Organizer Wuhan Bridge Association
organizer
Referee Liu Chunlin
Arbitration Gan Derun, Zhang Qing, Wei Rongguo
Registration deadline 2018-04-26
Contact information 
Tel: 027--85351579.
QQ group:
River City Bridge Court 1:3478055
   River City Bridge Court 2:137082417
Contact: Wei Rongguo (applause for you); Zhang Qing (Wang Jiaxiang).